Om Orange Hälsa

Om Orange Hälsa

Orange Hälsa är en del av Orange Group som etablerades 2007 och är ett norskt bemanningsföretag som hyr ut medarbetare till äldreomsorgen, hemsjukvården och hälsoinstitutioner samt privata och offentliga vårdgivare. 

Företaget är idag Norges största privata aktör inom vårt område med 380 fast anställda sjuksköterskor och med cirka 600 tillgängliga vikarier. Orange Hälsa tillhandahåller personal till kunder, både genom långtidskontrakt och vid enstaka tillfällen.

 

Orange Hälsas företagsidé är ett eget koncept för att ge våra kunder kontinuitet, bättre förutsägbarhet, hög leveranssäkerhet och mycket god kvalitet.

Detta efterfrågas av våra uppdragsgivare, då det finns en generell trend med ständigt nya vikarier, vilket medför en konstant upplärningssituation hos våra kunder.

Detta koncept har medfört att Orange Hälsa idag är leverantör till Bergens kommun, där vi driver hemsjukvården i kommunen i form av ett avtal om individuellt vårdval. Avtalet har ett värde på cirka 75 miljoner norska kronor fördelat på fyra år. Vi fick uppdraget uteslutande på grund av våra kvalitetssäkringssystem och vår leveransförmåga.

Vi har också avtal med Bergens kommun genom det så kallade "Bergensavtalen", där vi valts som prioriterad leverantör för Bergens kommun och 12 andra angränsande kommuner. Vi arbetar i dag med ungefär 70 kommuner och vi har kontor spridda över hela Norge.

I Orange är alla våra tjänster kvalitetssäkrade enligt ISO9001:2008. Alla våra kandidater blir noga utvalda, intervjuade och referenser kontrolleras noga, innan de kan börja arbeta för oss.

Vi är nu sedan årsskiftet 2013 även etablerade på den svenska marknaden för att ge Dig som kund kontinuitet och bättre förutsägbarhet i din bemanning med hög leveranssäkerhet och mycket god kvalitet.